لیست خدمات الکترونیک

 

پیگیری درخواست

فعال

 رایگان

 

ثبت شکایت و درخواست های مردمی

فعال

 رایگان

 

قطع، هرس و جابجایی درختان

فعال

  مشمول هزینه کارشناسی

 

ملاقات با شهردار

فعال

 رایگان

 

شکایت از مشاغل مزاحم شهری

فعال

 رایگان

 

کاشت نهال

فقط از 1 اسفند تا 29 اسفند

 رایگان

 

درخواست های آتشنشانی

فعال

 رایگان

 

درخواست خدمات الکترونیکی از شهرداری ارومیه

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 8
ارتباط مردمی  3
نرم افزارهای همراه  12
فناوری اطلاعات  1
شهرسازی  16
اداری  7
عوارض و درآمد  3
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  4
آتش نشانی  1
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  4
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1