لیست خدمات الکترونیک

 

سیستم یکپارچه شهرسازی

فعال

 رایگان

 

شهرنما

فعال

 رایگان

 

پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

سوابق پرداختی صنفی

فعال

 رایگان

 

بدهی عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

محاسبه تراکم مصوب و مجاز

فعال

 رایگان

 

محاسبه عوارض صدور پروانه

فعال

 رایگان

 

دانشنامه ضوابط شهرسازی

فعال

 رایگان

 

سوابق پرداختی نوسازی

فعال

 رایگان

 

پیگیری درخواست شهرسازی

فعال

 رایگان

 

اعلام ضوابط ساخت و ساز

فعال

 رایگان

 

محاسبه زیر بنای ساخت در طبقات

فعال

 رایگان

 

بدهی عوارض صنفی

فعال

 رایگان

 

تصدیق گواهی

فعال

 رایگان

 

اعلام مقدار در مسیر

فعال

 رایگان

 

استعلام املاک و مستغلات

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 8
ارتباط مردمی  3
نرم افزارهای همراه  12
فناوری اطلاعات  1
شهرسازی  16
اداری  7
عوارض و درآمد  3
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  4
آتش نشانی  1
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  4
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1