لیست خدمات الکترونیک (لایه آتش نشانی)

 

پیگیری درخواست

فعال

 رایگان

 

درخواست های آتشنشانی

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 8
ارتباط مردمی  3
نرم افزارهای همراه  12
فناوری اطلاعات  1
شهرسازی  16
اداری  7
عوارض و درآمد  3
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  4
آتش نشانی  1
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  5
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1
logo-samandehi