لیست خدمات الکترونیک (لایه خدمات پر کاربرد)

 

ارسال الکترونیکی نامه به شهرداری

فعال

 رایگان

 

استعلام نقل و انتقال (استعلام دفتر خانه)

فعال

 رایگان

 

استعلام بانک و ادارات

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی جامع شهرداری ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض خودرو

فعال

 رایگان

 

تور مجازی

فعال

 رایگان

 

سامانه پرداخت عوارض خودرو

فعال

 رایگان

 

جستجوی متوفیان

فعال

 رایگان

 

نقشه شهر ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی نقشه ارومیه

فعال

 رایگان

 

ارومیه 137

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 15
خدمات پر کاربرد  12
کلیپ های آموزشی  12
شهروندی و ارتباط مردمی  6
نرم افزارهای همراه  15
شورای اسلامی شهر  1
فناوری اطلاعات  2
مالی و اقتصادی  1
اداری  8
شهرسازی  14
عوارض و درآمد  3
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  6
آتش نشانی  2
نقشه  2
آرامستان  4
اطلاع رسانی  1
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  14
فرهنگی و ورزشی  3