لیست خدمات الکترونیک (لایه شهرسازی)

 

ارسال الکترونیکی نامه به شهرداری

فعال

 رایگان

 

فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه برنامه نویسی

فعال

 رایگان

 

خدمات شهرسازی(استعلام بانکی، نقل وا نتقال، پیگیری و...)

فعال

 رایگان

 

سیستم یکپارچه شهرسازی

فعال

 رایگان

 

شهرنما

فعال

 رایگان

 

پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

سوابق پرداختی صنفی

فعال

 رایگان

 

بدهی عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

محاسبه تراکم مصوب و مجاز

فعال

 رایگان

 

محاسبه عوارض صدور پروانه

فعال

 رایگان

 

دانشنامه ضوابط شهرسازی

فعال

 رایگان

 

سوابق پرداختی نوسازی

فعال

 رایگان

 

پیگیری درخواست شهرسازی

فعال

 رایگان

 

اعلام ضوابط ساخت و ساز

فعال

 رایگان

 

محاسبه زیر بنای ساخت در طبقات

فعال

 رایگان

 

بدهی عوارض صنفی

فعال

 رایگان

 

تصدیق گواهی

فعال

 رایگان

 

اعلام مقدار در مسیر

فعال

 رایگان

 

تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (درآمد)

فعال

 رایگان

 

تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (نوسازی)

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 14
کلیپ های آموزشی  7
ایده های شهروندی و ارتباط مردمی  5
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  4
فناوری اطلاعات  3
معاونت مالی و اقتصادی  2
اداری  8
شهرسازی  20
عوارض و درآمد  2
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  5
حمل و نقل  5
آتش نشانی  2
نقشه  1
آرامستان  2
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  2
فرهنگی و ورزشی  1
logo-samandehi