لیست خدمات الکترونیک (لایه حمل و نقل)

 

مسیرهای اتوبوس

فعال

 رایگان

 

سامانه صدور آرم تردد

فعال

 رایگان

 

صدور مرخصی رانندگان تاکسی

فعال

 رایگان

 

پارک آموزش ترافیک

فعال

 رایگان

 

اطلاع از خطول اتوبوسرانی

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 11
ایده های شهروندی و ارتباط مردمی  4
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  4
فناوری اطلاعات  2
معاونت مالی و اقتصادی  2
شهرسازی  16
اداری  7
عوارض و درآمد  3
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  5
آتش نشانی  3
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  8
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  1
logo-samandehi