تماس با ما

آدرس:

ارومیه - بلوار شهید رجایی - طبقه فوقانی شهرداری منطقه سه - سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ارومیه

تلفن:                            33417407-044

کد پستی:                      13553-57139

پست الکترونیکی:           favaapp@urmia.ir

وبسایت سازمان:            fava.urmia.ir