لیست خدمات الکترونیک (لایه حمل و نقل)

 

مسیرهای اتوبوس

فعال

 رایگان

 

سامانه صدور آرم تردد

فعال

 رایگان

 

پارک آموزش ترافیک

فعال

 رایگان

 

سامانه پارکومتر

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS تز پارک

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی تز پارک

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 14
خدمات پر کاربرد  12
کلیپ های آموزشی  12
شهروندی و ارتباط مردمی  6
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  1
فناوری اطلاعات  2
مالی و اقتصادی  1
اداری  8
شهرسازی  14
عوارض و درآمد  3
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  6
آتش نشانی  2
نقشه  2
آرامستان  4
اطلاع رسانی  1
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  14
فرهنگی و ورزشی  2