لیست خدمات الکترونیک (لایه حمل و نقل)

 

سامانه صدور آرم تردد

فعال

 رایگان

 

پارک آموزش ترافیک

فعال

 رایگان

 

مدیریت و کنترل ترافیک شهری

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS تز پارک

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی تز پارک

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 14
کلیپ های آموزشی  7
ایده های شهروندی و ارتباط مردمی  5
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  4
فناوری اطلاعات  3
معاونت مالی و اقتصادی  2
اداری  8
شهرسازی  20
عوارض و درآمد  2
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  5
حمل و نقل  5
آتش نشانی  2
نقشه  1
آرامستان  2
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
فرهنگی و ورزشی  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  2
فرهنگی و ورزشی  1
logo-samandehi