لیست خدمات الکترونیک (لایه شهرسازی)

 

خدمات شهرسازی(استعلام بانکی، نقل وا نتقال، پیگیری و...)

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

شهرنما

فعال

 رایگان

 

پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

پرداخت قبوض شهرسازی(شناسه قبض و پرداخت)

فعال

 رایگان

 

سوابق پرداخت نوسازی

فعال

 رایگان

 

دانشنامه ضوابط شهرسازی

فعال

 رایگان

 

تصدیق گواهی

فعال

 رایگان

 

سوابق آرا کمیسیون ماده 100

فعال

 رایگان

 

پیگیری درخواست شهرسازی

فعال

 رایگان

 

نقشه

فعال

 رایگان

 

استعلام بانک و ادارات

فعال

 رایگان

 

استعلام نقل و انتقال (استعلام دفتر خانه)

فعال

 رایگان

 

سوابق درخواست های پیشین

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 14
خدمات پر کاربرد  12
کلیپ های آموزشی  12
شهروندی و ارتباط مردمی  6
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  1
فناوری اطلاعات  2
مالی و اقتصادی  1
اداری  8
شهرسازی  14
عوارض و درآمد  3
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  6
آتش نشانی  2
نقشه  2
آرامستان  4
اطلاع رسانی  1
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  14
فرهنگی و ورزشی  2