لیست خدمات الکترونیک (لایه نرم افزارهای همراه)

جهت استفاده بر روی گوشی های همراه اپلیکیشن مورد نظر را دانلود فرمایید.
 

اپلیکیشن آندرویدی جامع شهرداری ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی جستجوی متوفیان ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS جستجوی متوفیان ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض خودرو

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض پیشه و کسب

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی نوای نینوا

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی جستجوگر تلفا

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی شهرنمای ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS پارکومتر هوشمند

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی پارکومتر هوشمند

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی نقشه ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی 137

فعال

 رایگان

 

نرم افزار آندرویدی تصدیق گواهی

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 11
ایده های شهروندی و ارتباط مردمی  4
نرم افزارهای همراه  14
شورای اسلامی شهر  4
فناوری اطلاعات  2
معاونت مالی و اقتصادی  2
شهرسازی  16
اداری  6
عوارض و درآمد  2
عمران  1
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  2
آتش نشانی  3
نقشه  1
آرامستان  1
اطلاع رسانی  2
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  1
logo-samandehi