لیست خدمات الکترونیک (لایه نرم افزارهای همراه)

جهت استفاده بر روی گوشی های همراه اپلیکیشن مورد نظر را دانلود فرمایید.
 

اپلیکیشن شهروندی ارومیه من

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی جامع شهرداری ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی نقشه گردشگری ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض نوسازی

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض خودرو

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS جستجوی متوفیان ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی جستجوی متوفیان ارومیه

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی پارکومتر هوشمند

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی پرداخت عوارض پیشه و کسب

فعال

 رایگان

 

ارومیه 137

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن آندرویدی نوای نینوا

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن اندرویدی جستجوگر تلفا

فعال

 رایگان

 

اپلیکیشن IOS پارکومتر هوشمند

فعال

 رایگان

 

سر رسید هوشمند شهرداری ارومیه

فعال

 رایگان

 

نرم افزار آندرویدی تصدیق گواهی

فعال

 رایگان

فرم های درخواست 15
خدمات پر کاربرد  12
کلیپ های آموزشی  12
شهروندی و ارتباط مردمی  6
نرم افزارهای همراه  15
شورای اسلامی شهر  1
فناوری اطلاعات  2
مالی و اقتصادی  1
اداری  8
شهرسازی  14
عوارض و درآمد  3
بازرسی و پاسخگویی به شکایات  3
حمل و نقل  6
آتش نشانی  2
نقشه  2
آرامستان  4
اطلاع رسانی  1
فضای سبز و زیباسازی  7
سلامت  1
سرمایه گذاری  1
مشاغل شهری و فراورده های کشاوری  14
فرهنگی و ورزشی  3